Plans

I have a few plans for this publishing venture, that probably will take some time to implement. For example, I’d like to create books with artistic perspectives, for texts as well as images.
One such idea is to visit a few artist friends in their workspaces and have a dialogue with them about their work, their sources of inspiration and other motivation. Above that also photos of their artworks and their creative environment.


Jag har en del planer för det här förlagsprojektet, som antagligen kommer att ta tid att förverkliga. Jag vill t.ex. gärna skapa böcker som ger konstnärligt intressanta perspektiv, både i text och bild.
En sådan idé är att besöka några konstnärsvänner i deras skaparmiljöer och föra ett samtal med dem om sitt skapande, sina inspirationskällor och annan motivation. Därtill bilder av såväl deras konstverk som deras miljöer.

Lars Berg